Energizer Ladegerät Maxi Charger inkl. 4xAA 2000 mAh

Preise nur für registrierte Kunden

Beschreibung

Details

      <FONT size=3><SPAN lang=DE>
<P>Maxi Charger inkl. 4xAA 2000mAh Akkus </P>
<P>Energizer Akku Ladeger<FONT size=3 face=Calibri><FONT size=3 face=Calibri>ä</FONT></FONT><FONT size=3>t "Maxi" - Steckerladeger</FONT><FONT size=3 face=Calibri><FONT size=3 face=Calibri>ä</FONT></FONT><FONT size=3>t f</FONT><FONT size=3 face=Calibri><FONT size=3 face=Calibri>ü</FONT></FONT><FONT size=3>r AA- und AAA-Akkus. </P>
<P>Durch die Timer-Abschaltung nach Vollladung schaltet sich das Ger</FONT><FONT size=3 face=Calibri><FONT size=3 face=Calibri>ä</FONT></FONT><FONT size=3>t selbstst</FONT><FONT size=3 face=Calibri><FONT size=3 face=Calibri>ä</FONT></FONT><FONT size=3>ndig ab. </P>
<P>Das Ger</FONT><FONT size=3 face=Calibri><FONT size=3 face=Calibri>ä</FONT></FONT><FONT size=3>t verf</FONT><FONT size=3 face=Calibri><FONT size=3 face=Calibri>ü</FONT></FONT><FONT size=3>gt </FONT><FONT size=3 face=Calibri><FONT size=3 face=Calibri>ü</FONT></FONT><FONT size=3>ber 4 separate Ladekan</FONT><FONT size=3 face=Calibri><FONT size=3 face=Calibri>ä</FONT></FONT><FONT size=3>le und einen Verpolungsschutz. </P>
<P>Intuitive gr</FONT><FONT size=3 face=Calibri><FONT size=3 face=Calibri>ü</FONT></FONT><FONT size=3>ne und rote LED's zeigen den Ladestatus der Batterien an. </P>
<P>Energy Star zertifiziert.</P></FONT></SPAN></FONT>